top of page
Anchor 1

 

לגדל ילדים עצמאיים ובטוחים בעצמם, לטעת בהם את האמונה בעצמם וביכולתם להגיע לכל ירח שיבחרו"
"ולצייד אותם בכלים ומיומנויות שיסייעו להם בבגרותם, בבית ומחוצה לו

 "בַּיִת מְאַמֵּן" זו שיטה לאימון ילדים שפותחה ע"י ריקי ברנר שמטרתה להעניק לילדים

כלים ומיומנויות הנדרשות להם במאה ה-21 שיסייעו להם בבגרותם, בבית ומחוצה לו

תוך חיזוק הבטחון ואמונה העצמית שלהם להגיע לכל ירח שיבחרו. 

הדרך אליהם עוברת בתוכניות האימון שמיושמות בבית בו הם גדלים -

על ידי הדרכת הורים ובמוסדות בהם הם מתחנכים - גנים ובתי הספר

תוכנית האימון מאושרת במערכת גפ"ן מספרה במאגר התוכניות: 7642

ניתן להזמין את התכנית במסגרת הסלים הבאים:
סל מענים פדגוגיים ורגשיים - למידה רגשית חברתית, אקלים מיטבי, 
כישורי חיים ומניעת התנהגויות סיכון
סל מענים לאוכלוסיות במיקוד - הכלה והשתלבות
 
whatsapp-png-whatsapp-transparent-png-im
bottom of page